Aidu tuulepargi arendaja saab tänu Tartu halduskohtule taas oma tuulikutele ligi

Tartu Halduskohus otsustas täna pärastlõunal võtta menetlusse Aidu Tuuleparki arendava OÜ Eleon Greeni kaebuse Politsei ja Piirivalveameti kehtestatud viibimiskeelu peale ja peatas koheselt esialgse õiguskaitse korras ka viibimiskeelu kehtivuse. Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tänane sõnum kohtumajast järjekordne tõestus sellest, kuidas teatud ametnikud vahendeid valimata ja avalikkust eksitades üritavad tuulepargi arendust takistada.
.
“Vassitakse nii tuulikute kõrgusi mõõtes kui ka neile kõikvõimalikke negatiivseid mõjusid külge pookides. Isegi viibimiskeeld pandi peale kehtivast õigusest, sh põhiseadusest mööda vaadates. Aga seni kuni meil on sõltumatu kohtuvõim tõe eest väljas, liigume me tuulepargi arendamise teel vääramatult edasi,” lisas Sõnajalg. Esimese, ajutise viibimiskeelu kehtestas Aidu tuulepargi ehitusplatsile PPA Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotlusel 19. aprillil. 26. aprillil järgnes sellele tähtajatu PPA Ida prefektuuri viibimiskeeldu sätestav korraldus. Eleon Green tõi kohtule esitatud kaebuses välja, et PPA korralduses ei esita PPA ühtegi põhjendust, mis viibimiskeelu kehtestamist õigustaks, viidatakse ainult TTJA ja Kaitseministeeriumi taotlustele viibimiskeeld kehtestada.
.
“Kõik vastavad nn faktilised asjaolud on kaebaja poolt vaidlustatud ning vastustajal (PPA-l) puudus õiguslik alus juhinduda üksnes viibimiskeelu taotluses esitatust kui vaidlustamata ja tõestest faktilistest asjaoludest,” seisab kaebuses. Andres Sõnajala sõnul on märkimisväärne, et kaebus viibimiskeelu asjus läks kohtusse teele alles eile hilisõhtul ning vähem kui poole tööpäevaga on kohus juba esimese seisukoha võtnud. “Kuigi viibimiskeeld hakkas kehtima juba aprillis, siis esimese sammuna ei pöördunud me kohtusse, vaid esitasime vaide otse PPA-le, lootes vältida pikalevenivat kohtuvaidlust. Kui nüüd suvel tuli PPA-lt äraütlev vastus, siis läkski kaebus alles teele eile,” selgitas Sõnajalg, miks viibimiskeelu tühistamine kevadest saadik veninud on.
.
Aidu tuulepargi rajamine peatati esimest korda 2017. aasta kevadel pärast 1,5-aastast aktiivset ehitustegevuse algust ja seda olukorras, kus kaitseministeerium oli kogu ehitusaja teadlik nii Eleon tuulikute püstitamisest kui tuuliku parameetritest. Eleon Green otsustas jätkata kahe poolelioleva tuuliku montaažiga pärast seda, kui kohalik omavalitsus oli kinnitanud, et kaebajale väljastatud ehitusload on tähtajatult kehtivad ning nende alusel on ehitamine lubatav. Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 ehitustööd on teostatud juba mitmed aastad tagasi, sh tornid püstitatud ilma mistahes pretensioone esitamata. Samuti on vastavate tuulikute monteeritavad komponendid toodetud Eleoni koostootmistehases juba mitmed aastad tagasi.