Aidu tuulepargis testitakse koos maailma suurima kraanatootjaga uudset kraanatehnoloogiat

EleonEleon on välja töötamas lahendust, kuidas vähendada tuulikute püstitamise kulusid. Uudset kraanatehnoloogiat testitakse Aidus, kuid ehitustöid ei plaanita sellega hetkel teostada, kuna Aidu Tuulepark OÜ tuulikute püstitamise ehitusload on kohtus ajutiselt peatatud.
.
Multimegavatt-tuuliku tõstmiseks on tavapäraselt vaja 1750 tonnise tõstevõimega ülipika noolega mobiilkraanat, mida tuleb kohale vedada 40-50 ülemõõdulise veosena. Selliseid kraanasid Eestis ei leidu ning neid tuleb tellida teistest riikidest, mis teeb kohaletoimetamise väga kalliks. Märksa kulutõhusam on suurte tuulikute montaažil kasutada ehituslikku tornkraanat. Sellist uudset lahendust on Eleon välja töötamas koostöös maailma suurima kraanatootjaga Liebherr GmbH. Aidus varasemalt rajatud vundamentidel ja betoontornidel testitakse tornkraana kinnituse erinevaid lahendusi, tehakse jõudude ja tuulekoormuste arvutusi, töötatakse välja vundamendile ja betoontorni külge kinnitamise erinevaid lahendusi.
.
„Kasutame ära Aidu tuulepargi ajutise seisaku aja, et oma tehnoloogiat edasi arendada. Rõhutame, et mingisugust ehitustegevust me antud juhul ei plaani,“ ütles Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg. „Oleme veendunud, et meie uudne lähenemine tuulikute tõstmiseks märksa odavama tornkraanaga aitab tulevikus kaasa tuuleenergia omahinna vähendamisele, omades soodsat mõju nii tuulikute püstitamisel kui ka hilisemal hooldusel,“ selgitas Sõnajalg.
.
Samas jälgib tuuletehnoloogia innovatsioonile keskendunud Eesti ettevõte Eleon mõningase murega, kuidas tegevusse suhtub Kaitseministeerium, kellel näib olema põhimõtteline vastuseis Eestis väljatöötatud tuuletehnoloogia arengule ning püüd igal sammul seda takistada. Ministeerium on välja näidanud täielikku huvipuudust Eesti uudset tehnoloogiat kaitsevõime suurendamise huvides rakendada – näiteks Eleoni stealth-tehnoloogia arendused, tuulikute sünkroonne pöörlemine radari häiringute kordseks vähendamiseks jne. „Vaatame tähelepanelikult, kas riik asub meid ka kraana kinnituslahenduste väljatöötamisel Aidus uuesti ründama, nii nagu seda on iga meie ladustamistegevuse korral tehtud – avalikult halvustades ja trahvimisi kohtult nõudes. Eks see näitab ilmekalt kui innovatsioonisõbralik või -vaenulik meie väike riik tegelikult on,“ lisas Sõnajalg.