Entries by Reilika

Aidu tuulepargi arendaja: prokuratuur toodab praaki ja kaebame edasi

Aidu tuulepargi arendaja kaebab edasi Riigiprokuratuuri eilse prokuratuuri otsuse, mille kohaselt ei alustanud prokuratuur kriminaalmenetlust TTJA ametnike ebaseadusliku tegevuse suhtes. Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tootnud prokuratuur praaki. “Derling Primuse ja Supremia vandeadvokaadid panid kaks nädalat kokku sadu lehekülgi materjale ja tõendeid, et prokuratuuril oleks kõik sõnaselgelt laual. Vahepeal oli vabariigi aastapäev […]

Aidu tuulepargi ehitust takistavate TTJA ametnike peale esitati kuriteokaebus

Aidu tuulepargi arendajat esindavad vandeadvokaadid advokaadibüroodest Derling Primus ja Supremia saatsid täna Riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, sest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikud on teinud teadvalt ebaseadusliku otsuse. Karistusseadustiku § 291¹, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist, võimaldab järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline […]

Eleoni tuuliku toodang tegi isegi meretuulikutele tuule alla

Taastuvenergia ettevõte Eesti Elekter tootis 2019. aastal Salme tuulepargis 18 gigavatt-tundi elektrienergiat, mida on 10% rohkem kui eelneval aastal. Lõviosa Salme toodangust andis Eleoni tehnoloogial põhinev 3 megavatine tuulik Eleon 3M116, mille kasutegur ulatus 45,3 protsendini. Eesti Elektri juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul tuli kaks kolmandikku Salme tuulepargi toodangust mullu Eleoni multimegavattklassi tuulikult. “Eleoni prototüüp-tuulik […]

Jaan Järvik: kolm soovitust Eesti valitsusele energeetika hetkeolukorras

Inimkonda ei päästa hukatusest mitte lapsiidolite pime kummardamine ja meie eelkäijate seniste valikute idealiseerimine, vaid õige suunavalik, teaduslik-tehniline nutikus ja majanduslik mõtlemine, kirjutab Jaan Järvik, Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi emeriitprofessor. . Alustada tuleb tõdemusest, et “kliimakriis” ei ole praegusele olukorrale kõige õnnestunum nimetus. Tegelikult on inimkond energiakriisis, sest kõik kliimamuutusi võimendavad negatiivsed inimtegevused on […]

Kohus: Aidu tuulepargi ehituse peatanud ettekirjutused ei kehti

Tallinna halduskohus otsustas, et Aidu tuulikute ehitamise peatanud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) aprillis tehtud ettekirjutused ei kehti. Ühtlasi mõistis kohus TTJA-lt välja kolmandiku ulatuses Eleon Greeni menetluskulusid. Tallinna halduskohus otsustas, et Aidu tuulikute ehitamise peatanud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) aprillis tehtud ettekirjutused ei kehti. Ühtlasi mõistis kohus TTJA-lt välja kolmandiku ulatuses […]

Aidu tuulepargi ehitus sai taas hoo sisse

idu tuulepargi arendaja taaskäivitas tuulepargi ehituse, valides seekord ehitamiseks kõrgemal asuvad tuulikute asukohad. Täna hommikul asetati maasse ka silinder, et tähistada tuulepargi ehituse taaskäivitamist. Aidu tuulepargi arendust juhtiva Andres Sõnajala sõnul on tegemist nö puhtalt lehelt alustamisega, sest laialdast tähelepanu saanud vastasseis ametnikega puudutab ainult tuulikuid nr 4 ja 5. “Meil on Aidus kokku 30 […]

Justiitsministeerium kasutab kohtukulude tasumise vältimiseks telefoniõigust

Aidu tuulepargi ehituslubade teemalise kohtuvaidluse kaotanud Justiitsministeerium kasutab telefoniõigust, et kohtutäitur lõpetaks täitemenetluse ning kohtukulude tasumisega viivitamiseks toob põhjenduseks asjassepuutumatuid seadusesätteid. 10. septembril jõustunud kohtumääruse kohaselt peab Justiitsministeerium Aidu tuulepargi arendajale koheselt tasuma kohtuasjaga kaasnenud õigusabikulud. Aidu Tuulepark saatis 11. septembril Justiitsministeeriumile teate kohtumäärustega väljamõistetud summade tasumiseks, kuid ministeerium ei ole teatele siiani vastanud. 13. […]

Tuulepargivaidlused hoiavad kinni Virumaa arenguhüpet

Aidu tuulepark on ainult üks paljudest Virumaa tuuleparkide arendustest, mis on ametkondliku vastuseisu tõttu tupikusse jõudnud. Tänu headele võrguühendustele, kvalifitseeritud tööjõule ja põlevkivienergeetika hääbumisele võiks Virumaale juba lähiajal kerkida tuulepargid, millel on üle kahe korra rohkem võimsust kui Auvere põlevkivijaamal. Avalikkuses on enim käsitletud Aidu tuulepargi üle toimuvat vaidlust, kus õiguslikus plaanis ei ole vastasseisu […]

PPA, TTJA ja Justiitsministeerium eiravad jõustunud kohtuasja

Politsei- ja Piirivalveamet ei ole hoolimata teisipäeval tehtud Riigikohtu määrusest kõrvaldanud Aidu tuulepargi ehituselt jälgimiskaameraid ning Justiitsministeerium ei ole tasunud arendajale kohtukulusid, kuigi kohtumäärus jõustus koheselt. Politsei paigaldas jälgimiskaamerad Aidu tuulepargi kahe kinnistu juurde suve alguses, et kontrollida Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ettekirjutuse peale kehtestatud viibimiskeelust kinnipidamist. Viibimiskeelu aluseks olnud TTJA 12. aprilli […]

Andres Sõnajalg: Kuidas ametnikud tegid mustkunsti Aidu tuulikute mõõtmisel?

Mustkunstnikud teavad, et illusioon on täielik, kui publik eeldab üht, aga tegelikult tehakse midagi muud. Võimatu saab võimalikuks. Nii on juhtunud ka Aidu tuulepargi kahe esimese tuuliku mõõtmistega. Tuulepargi arendust pidurdavad ametnikud on püüdnud jõuliselt suruda avalikkusesse usku, nagu oleks tuulikud lubatust suuremad. See tundub ju lihtsa ülesandena − mõõta ära üks torn. Publik eeldab […]