Eleoni uus innovatsioon kõrvaldab Kaitseministeeriumi poolt esile toodud takistuse Aidu tuulepargi ehitamisel

Kasutades uudset sünteesitud koormuste arvutusmetoodikat, on Eleon viimase aasta jooksul välja arendanud oma tuulikutüübile täiendava innovatiivse lahenduse, mis võimaldab tuuliku torni kõrgust projekteerida ilma astmeliste piiranguteta. Uus lahendus viib tuulikud kooskõlla Kaitseministeeriumi soovitud kõrgusnõuetega.
.
Suurte, multimegavatt tuulikute üldlevinud probleemiks on torni omavõnkesagedused, mis ei tohi mingil juhul ühtida tuuliku tiiviku pöörlemisest tulenevate võngetega. Selle vältimiseks kombineeritakse tuuliku torni pikkus, gondli mass ja tiiviku pöörlemissagedused selliselt, et nende võnkesagedused ei ühtiks ega tekiks resonantsi. Tehnoloogia puuduseks on asjaolu, et sobilike kombinatsioone võimaldavad vaid vähesed torni pikkuse variandid, mis siiani on määratlenud ka konkreetsed torni pikkused. Eleoni uudne leiutis võimaldab torni omavõnkesagedusi summutada, vältides seega resonantsvõngete tekkimise.
.
Hoolimata sellest, et Kaitseministeerium kooskõlastas Aidu tuulepargi teemaplaneeringu kõrguspiiranguid seadmata ning rahvusvaheline ekspertiis on kinnitanud, et Aidu tuuleparki paigaldatavate Eleoni tuulikute mõju kaitsevõime eelhoiatussüsteemidele on märkimisväärselt väiksem võrreldes esialgselt plaanitud Taani päritolu lahendusega, võimaldab Eesti päritolu Eleoni uudse tehnoloogia kasutusele võtmine nüüd ka tuulikute kõrgusparameetrid viia üks-üheselt vastavusse Kaitseministeeriumi poolt aktsepteerituga elik tipukõrgusega 185 meetrit. Minister Jüri Luik avaldas käesoleva aasta aprillis Riigikogus arupärimisele, et Aidu tuulepargi puhul on ainsaks probleemiks Kaitseministeeriumi poolt lubatust suurema kõrgusega tuulikud.
.
„Eleon on innovaatilise Eesti ettevõttena otsustanud teha lisainvesteeringu, et ka esimestel pooleliolevatel tuulikutel uudset tehnoloogiat rakendada ja viia tuulikute kõrgusparameetrid täpselt vastavusse Kaitseministeeriumi poolt heakskiidetuga,“ ütles Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg. „Sellega langeb Kaitseministeeriumil ära ka väiksemgi alus väitmaks, et Aidu tuulepargi tuulikud ei vasta Kaitseministeeriumi poolt antud loale ning kehtivatele planeeringutele ning oleme veendunud, et nüüdsest edasi on võimalik jätkata tuulepargi rajamist alale, mille sobivust on kinnitatud nii üleriigilises planeeringus kui ka kõigis alamates planeeringutes, mis kõik on Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud. Selle tulemusena rajame Ida-Virumaale kõrge lisandväärtusega töökohti ja elavdame Eesti majandust,“ lisas Sõnajalg. Samuti saab ellu viia Vabariigi Valitsuse 2015. aastal vastuvõetud otsust arendaja kohustusega rajada 30 tuulikuga Aidu tuulepark 8 aasta jooksul seades selleks vastavad hoonestusõigused riigimaale.
.
30 tuulikuga Aidu tuulepargi maksumus on 165 miljonit eurot. Tuulikutootja on juba pöördunud Kaitseministeeriumi poole, et tutvustada uudset lahendust esimesel võimalusel ning on avatud igakülgseks koostööks.