PPA, TTJA ja Justiitsministeerium eiravad jõustunud kohtuasja

Politsei- ja Piirivalveamet ei ole hoolimata teisipäeval tehtud Riigikohtu määrusest kõrvaldanud Aidu tuulepargi ehituselt jälgimiskaameraid ning Justiitsministeerium ei ole tasunud arendajale kohtukulusid, kuigi kohtumäärus jõustus koheselt.

Politsei paigaldas jälgimiskaamerad Aidu tuulepargi kahe kinnistu juurde suve alguses, et kontrollida Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ettekirjutuse peale kehtestatud viibimiskeelust kinnipidamist. Viibimiskeelu aluseks olnud TTJA 12. aprilli ettekirjutus kehtis ainult kohtuvaidluse lõpuni ning seega kadus tuulepargi arendajale õiguse andnud riigikohtu otsusega alus viibimiskeelu jätkamiseks ning sellega seotud jälitustegevusteks.

Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul on ettevõte pöördunud PPA Ida prefektuuri poole, et kaamerad ja muud võimalikud jälgimisseadmed eemaldataks, kuid pole seni vastust saanud. “Viibimiskeeld kehtis ettekirjutuse tagamiseks ning ettekirjutus kaotas koos Riigikohtu määrusega kehtivuse juba teisipäeva hommikul. Eesti politsei võimekust arvestades ei oleks see olnud neile üle jõu käiv juba samal päeval või hiljemalt järgmisel Aidust läbi käia. Paraku pole seda tänaseni tehtud, mis tähendab, et PPA ei pea isikute õigusi prioriteediks,” selgitas Sõnajalg.

Lisaks ei ole kohtumääruseid asunud koheselt täitma Justiitsministeerium, kellel lasub vastavalt kohtumäärustele kohustus tasuda tuulepargi arendaja õigusabikulud, mida aga siiani pole tehtud. Õigusabi kulude sissenõudmiseks oli arendaja sunnitud pöörduma kohtutäituri poole. Kolmanda osapoolena ei pea jõustunud kohtuasjast kinni ka TTJA, mille ametnikud väljastasid teisipäeva, 10. septembri õhtul tööpäeva lõpus oma 12. aprilli ettekirjutuse muutmise, püüdes seeläbi muuta haldusakti, mis samal hommikul oli juba Riigikohtu otsuse tõttu oma kehtivuse kaotanud. Muuta saab aga ainult kehtivat haldusakti. Sellega näitab TTJA üles lugupidamatust nii jõustunud kohtuasja kui ka vaidluse võitnud arendaja suhtes.

“See on riigiametnike jõuetu püüe oma suva järgi jätkuvalt õigust kõveraks väänata, mille üle on Riigikohtusse jõudnud vaidlus lõppenud.” tõdes Andres Sõnajalg. “Ametite juhid, antud juhul PPA peadirektor Elmar Vaher ja TTJA peadirektor Kaur Kajak peaksid siinkohal vastutuse võtma,” on arendaja veendunud.