Kohus: Aidu tuulepargi ehituse peatanud ettekirjutused ei kehti

Tallinna halduskohus otsustas, et Aidu tuulikute ehitamise peatanud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) aprillis tehtud ettekirjutused ei kehti. Ühtlasi mõistis kohus TTJA-lt välja kolmandiku ulatuses Eleon Greeni menetluskulusid.

Tallinna halduskohus otsustas, et Aidu tuulikute ehitamise peatanud Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) aprillis tehtud ettekirjutused ei kehti. Ühtlasi mõistis kohus TTJA-lt välja kolmandiku ulatuses Eleon Greeni menetluskulusid.

TTJA tugines kevadel ettekirjutuste tegemisel eeldusele, et tuulepargi arendajal pole kehtivaid ehituslube ning sidus ettekirjutuste kehtivuse ehituslubasid puuduva kohtuvaidluse lõppemisega. Septembris tuli aga Riigikohtust lahend, mille tulemusel tuulepargi ehitusload on kehtivad, mis omakorda tähendas, et TTJA ettekirjutused kaotasid kehtivuse. Sellest hoolimata jäi TTJA positsioonile, et tuulikute ehitust takistavad ettekirjutused peavad jõusse jääma.

Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul see enam kui kummaline, et paberil niigi mustvalgelt kirjas olevaid asju peab kohtu kaudu riigiametile selgeks tegemas käima. “Sellist demonstratiivset paberilt maha lugemise oskamatust ei oska muuks pidada kui pahatahtlikkuseks. Kinnitust annab sellele veel fakt, et peale, ma rõhutan, peale Riigikohtu otsust tegi TTJA sama päeva õhtuks oma kevadisse ettekirjutusse muudatuse, et see uuesti kehtivaks kohendada,” meenutas Sõnajalg.

Ühe vaidlusaluse punktina oligi praegu kohtu laual küsimus, kas Riigikohtu lahend jõustus siis, kui see avalikuks tehti (ehk 10. septembri hommikul) või alles avalikustamise päeva viimasel minutil ehk 23:59, nagu püüdis seda väita TTJA. Kui TTJA tõlgendus pädenuks, oleks ameti nägemuses nende kevadise ettekirjutuse parandus tehtud juba enne Riigikohtu lahendi jõustumist, kuigi paranduses samas viidati Riigikohtu lahendile.

Andres Sõnajala sõnul on see järjekordne näide, kuidas TTJA arvudega väga loominguliselt ringi käib. “Musta huumorit tehes – TTJA käsitluse kohaselt on hommikul surnud inimene kuni ööpäeva viimase minutini elus ja seni saab teda kohelda kui elus inimest. Absurdne, aga täpselt sellise trikitamisega proovis TTJA oma Riigikohtu lahendi järel kehtetuks muutunud ettekirjutust uuesti kehtivaks kohendada. Täna tuli kohtukolleegiumilt lihtsalt järjekordne õppetund ametnikele, kuidas õigusriigis tegelikult asjad käima peavad,” rääkis Sõnajalg.

Eleon Greeni esindav vandeadvokaat Silja Holsmer Advokaadibüroost Supremia selgitas, et Eleon Green taotles kohtult menetluse lõpetamist TTJA ettekirjutuste ammendumise tõttu, mis välistab kohtul tühistamiskaebuses menetluse jätkamise ning halduskohtu kolmeiikmeline kolleegium vastava seisukohaga nõustus. Eleon Greenil on õigus esitada riigile vastavate ettekirjutustega tekitatud kahjude hüvitamiseks iseseisev kaebus kolme aasta jooksul arvates kahju tekitamisest.