Aidu tuulepargi ehitus sai taas hoo sisse

idu tuulepargi arendaja taaskäivitas tuulepargi ehituse, valides seekord ehitamiseks kõrgemal asuvad tuulikute asukohad. Täna hommikul asetati maasse ka silinder, et tähistada tuulepargi ehituse taaskäivitamist. Aidu tuulepargi arendust juhtiva Andres Sõnajala sõnul on tegemist nö puhtalt lehelt alustamisega, sest laialdast tähelepanu saanud vastasseis ametnikega puudutab ainult tuulikuid nr 4 ja 5.

“Meil on Aidus kokku 30 kinnistut, millest 28 osas pole käimas ühtki vaidlust ega menetlust. Meil on jõustunud kohtulahend, mis kinnitab ehituslubade kehtivust ning meil on kõik võimalused jätkata ehitamist vastavalt projektile. Seni, kuni Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet õpib kohtu kaudu, kuidas tuulikute kõrgusi mõõta ning millised on nende kui riigiameti pädevuse piirid, on meil ettevõtjatena täita hoonestusõiguse lepingust tulenev kohustus tuulepark aastaks 2023 valmis ehitada,” selgitas Sõnajalg.

Täna hommikul algasid geotehnilised tööd Aidu tuuliku nr 8 kinnistul. Sõnajala sõnul liiguti ehitusega eelmisest ehitusplatsist 1,5 kilomeetrit edela suunas, et maandada eos ka võimalikud vaidlused, kui kõrged hakkavad olema tuulikud ja millisest maapinnast nende kõrgust mõõtma peab. “Olukorras, kus arendajale on pandud kohustus seada tuulikud ühele kõrgusele, aga maapinna kõrgus erineb üle 20 meetri, alustame ehitust nüüd olemasoleva maapinna kõrgeimast punktist. Nii pole enam kellelgi võimalik tuulikuid kõrgemaks mõõta kui nad tegelikult on,” lisas Sõnajalg.

Viimased kuu aega on tuulikute tarnija Eleon pidanud läbirääkimisi oma rahvusvaheliste allhankijatega, et taastada koostöö Aidu tuulepargi tuulikute tootmiseks. “Arusaadavalt oleme me praegu senisest ajagraafikust maas – võib öelda, et ligi kolm aastat – ning nüüd tuleb tootjatel leida meie tuulikute komponentide tootmiseks uued ajaaknad. Sellised ajalised ressursid pannakse väga pikalt ette paika ja see on ka üks põhjus, miks Eesti riigiametnikud oma ettevaatamatu käitumisega on tekitanud suured kahjunõuded,” rääkis AS Eleon tegevjuht Oleg Sõnajalg.

Aidu tuulepargi rajamine peatati esimest korda 2017. aasta kevadel pärast 1,5-aastast aktiivset ehitustegevuse algust ja seda olukorras, kus kaitseministeerium oli kogu ehitusaja teadlik nii Eleon tuulikute püstitamisest kui tuuliku parameetritest. Eleon Green otsustas kevadel jätkata kahe poolelioleva tuuliku montaažiga pärast seda, kui kohalik omavalitsus oli kinnitanud, et kaebajale väljastatud ehitusload on tähtajatult kehtivad ning nende alusel on ehitamine lubatav.