Poole miljoni eurone kahju: vihmavesi põhjustas eile ühele Aidu tuuliku generaatorile veekahjustuse

Tugevate sajuhoogude tõttu pääses eile vihmavesi ühte Aidu tuulepargis asuva Eleon tuuliku generaatorisse, mis ei ole Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) montaažitöödesse sekkumise ja politsei kehtestatud viibimiskeelu tõttu tuulikulabadega ühendatud ning on seetõttu ilmastikuoludele avatud. Eile anti kolm ja pool tundi pärast palvet arendajale luba generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see saanud juba ulatuslikke veekahjustusi.
.
„Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tulemus on nüüd käes – üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi,“ sõnas Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg. „Vihmavee sattumine püsimagnet generaatorisse põhjustab tõsiseid probleeme generaatori mähistele, magnetitele ja elektroonikale.
.
„ Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol eile kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega koheselt kinni katta, mida polnud TTJA poolt kehtestatud viibimiskeelu tõttu olnud varem võimalik teha. Amet on seni lubanud teostada vaid loetletud töid kahe lühikese riigiametniku tööpäeva ulatuses möödunud nädalal.
.
Eile andis TTJA soovitud töödeks loa kolm ja pool tundi pärast tungivat palvet ehk kell 14.25. Seejärel Tallinnast koheselt välja sõitnud meeskonna jõudis kohale kahe tunni jooksul, kuis selleks ajaks olid kahjud juba pöördumatud, sest vesi oli pääsenud generaatorisse. „Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest,“ ütles Sõnajalg. „Kogu Aidu tuulepargis toimuv on täiesti ennekuulmatu, kuidas on ühes õigusriigis võimalik kehtivatel ehituslubadel ja kooskõlastustel põhinevat juba kümme aastat arendatud projekti järsku kinni panna, sest see ühtäkki enam ei sobi.“ Eleon kutsub lähitundidel kokku kriisikoosoleku, et arutada valitsuse ja ametkondade esindajatega, kuidas kujunenud olukorda lahendada viisil, mis ei suurendaks kahjusid ja sellest johtuvaid kahjunõudeid riigile.