Kohus peatas Sõnajalgadele esitatud TTJA sunnirahanõude

Tallinna Halduskohus peatas Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) esitatud sunniraha nõude Eleon Green OÜ-le kohaldades esialgse õiguskaitse. TTJA määras Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse väidetava mittetäitmise eest sunniraha 17 000 eur, mille tasumise tähtaeg oli 10.mai. Eleon Green OÜ vaidlustas sunniraha määramise ning kohus keelas esialgse õiguskaitses korras sunniraha sissenõudmiseks toimingute tegemise. Kui esitatakse määrusele määruskaebus või vastuväide, siis tuleb halduskohtul lahendada kaebuse esitaja esialgse õiguskaitse taotlus põhjendatud määrusega, vastasel korral jääb õiguskaitse kehtima kuni kohtuvaidluse lõpuni.
.
„Kohus tegi otsuse kõigest neli tundi pärast vastava kaebuse esitamist, mis on enneolematu operatiivsus. Kohtunikud ei tee selliseid otsused kergekäeliselt ja sellest võib järeldada, et TTJA nõue oli täis vastuolusid ja õiguslikku praaki, nagu on olnud nende tegevus algusest peale. Sellist ebaproportsionaalset jõu kasutamist eraettevõtte vastu ei saa õigusriigis lubada ja sellele peab avalikku tähelepanu pöörama,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg.
.
Eleon Green OÜ arendab Aidu tuuleparki. Ehitusload Aidu tuulepargi ehitamiseks andis 2013. aastal Maidla vallavalitsus Eleon Green OÜ-le (endise nimega Kindel Vara OÜ-le), millest haldusreformi käigus sai Lüganuse valla osa. Kaitseministeerium on kooskõlastanud lubade aluseks olevad ehitusprojektid Aidu tuuleparki 33 tuuliku ehitamiseks. Lüganuse vald on korduvalt ja jätkuvasti kinnitanud ehitulubade kehtivust.