Aidu tuulepargi arendaja: tänane kohtuotsus on äratuskell riigiametnikele asuda koostööle

Tartu Ringkonnakohtu tänahommikune otsus jättis Aidu tuulepargi ehituse vastu seisvad riigiametnikud kaotusseisu, öeldes, et nende erinevad kaebused tuleb kas tagastada või jätta rahuldamata. Kuigi tänast otsust võib 15 päeva jooksul edasi kaevata veel riigikohtusse, on nii halduskohus kui nüüd ka ringkonnakohus oma otsused langetanud just riigikohtust saadud suuniste alusel, sest vaidlus on kord juba riigikohtus käinud.
.
“Oluline pööre vaidluse lahendamisel toimus siis, kui tuulepargi vaidlust halduskohtus üksinda menetlenud kohtunik vahetati riigikohtu suunise kohaselt kolmeliikmelise kolleegiumi vastu. Alates sellest hetkest tekkis faktoloogiasse ja kohtutest tulevatesse otsustesse loogiline seos,” selgitas Aidu tuulepargi arendaja Andres Sõnajalg. “Tänane ringkonnakohtu otsus, mille taga on taaskord kolmeliikmeline kolleegium, kinnitab nüüd veelkord, et riigiametnikud ei ole Aidu tuulepargi arendamist pidurdades käitunud õiguskuulekalt.”
.
Kui esmalt protestis tuulepargi arenduse vastu Ida-Viru maavalitsus, siis haldusreformiga kaotatud maavalitsuse järglasena võttis vaidluse tehniliselt üle Justiitsministeerium. “Seadus näeb ette, et kui pärast protesti menetlusse võtmist selgub, et protesti esitaja ei ole kinni pidanud nõude kohtueelseks lahendamiseks ettenähtud kohustuslikust korrast, jätab kohus määrusega protesti läbi vaatamata,” seisab ringkonnakohtu otsuses. Samuti lisab kohus, et “halduskohtu uue koosseisu õiguslik hinnang oli menetlusosalistele mõistlikul määral ettenähtav ning tehtud kohtulahend vastab seaduslikkuse põhimõttele.”
.
Aidus püstitatavat Eleoni tuuletehnoloogiat arendava AS-i Eleon juhatuse esimees Oleg Sõnajalg ütles, et tänane otsus on õigusriigile kohane asjade käik. “Kuigi tuulepargi vastu protestivad ametnikud üritasid argumenteerida, et juba 29. aprilli halduskohtu muutunud koosseisu otsus oli neile üllatuslik ja ootamatu, siis ringkonnakohus ütleb selgelt, et juba peale vaidluse esimest vooru riigikohtus oleks neile pidanud olema ettenähtav, et head nahka neile sellest vaidlusest enam ei tule,” rääkis Sõnajalg. Sõnajala sõnul ei saa välistada, et sel nädalal toimunud äkkrünnak Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt, kes teatas kui viltu ja valesti kõik Aidu tuulepargis olevat, oli mõeldud leevendama kohtust vääramatult saabuvat kaotust.
.
“Tänane asjade seis on siiski faktiliselt selline, et tuulepargi arendust pidurdavatel ametnikel on mõttekas kaks sammu tagasi astuda, sest riik peab oma taktikat muutma. Energiapööret toetava tööstuse kurnamise ja lõputu vaidlemise asemel tuleb asuda koostööle ja leida ühiselt lahendusi. Kui ametkondlikul tasandil ei suudeta seda muutust teha, tuleb see ehk poliitiliselt tasandilt. Eestil on riigina tuuletehnoloogia tööstuse väljaarendamisest võita palju rohkem kui üks tuulepark. Siin taga on uued töökohad Ida- Virumaal, tohutu ekspordipotentsiaal ning maksutulu,” lisas Oleg Sõnajalg.