Aidu tuulepargis peatati taaskord ohutustööde teostamine

Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on teinud Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse Aidu tuulepargi kahe tuuliku ohutusetööde teostamiseks, kuid seda on taksitanud nende endi poolt kehtestatud viibimiskeeld. Kui möödunud nädalal siiski lubati ettevõttel mõningaid töid teostada, siis täna platsile jõudnud töömehi objektile ei lastud.
.
„TTJA on teinud meile ettekirjutuse, mis kohustab tegema kõik endast oleva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahjuvältivaid töid. Oleme koostanud nimekirja töödest, mis tuleb läbi viia, et see nõue täita ja selle alusel lubati meil mõningaid töid eelmisel nädalal teostada. Täna hommikul ei lasknud aga Saaremaalt ja Tallinnast selleks spetsiaalselt saabunud töömehi platsile ning keegi meid sellest eelnevalt teavitada ei suvatsenud,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg. „Põhjuseks tõi TTJA selle, et mehed ei lõpetanud töid reedel lühendatud ametniku tööpäeva lõpuks, mistõttu pole amet suutnud vastavad pabereid ette valmistada ja kooskõlastada politseiga. Ohutustööde teostamine ei käi selliselt, et kui ametnikul kell kukub, kukub samal ajal ka töömehel haamer. Hädavajalikud tööd tuleb lõpuni teha,“ sõnas Sõnajalg. „Seega – täna on jälle kujunenud olukord, kus meilt ühelt poolt nõutakse ohutuse tagamist ja teisalt keelatakse vastavate tööde tegemist. Sellises olukorras ei ole meil võimalik ettepandud kohustusi täita ja kõikide võimalike kahjude eest vastutab TTJA. Olukord on tõstine, sest sel nädalal lubab tugevaid tuuli.“
.
TTJA tegi Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse, mis tehti ettevõttele teatavaks 22.aprillil Aidu tuulepargis ehitustegevuse peatamiseks, kuid juba enne teatavaks tegemist kehtestas politsei- ja piirivalveamet 19. aprillil kahe tuuliku jalamil viibimiskeelu. Seejuures hõivasid politseinikud 3 korda suurema 6 ha suuruse eravalduse, keelates juurdepääsu nii objektikontorisse, veokite parklasse kui ka laoplatsidele. Vaatamata TTJA ja Kaitseministeeriumi väidetele, et tuulepargi ehitusload ei kehti, jõudis Tartu halduskohus aprilli lõpus otsusele, et Aidu tuulepargi ehitusload on kehtivad.
.
„Olgugi, et kohtus vaidlustatud ehitusload ei puutu hetkel asjasse, sest on väljastatud teisele ettevõttele Aidu Tuulepark OÜ ja Eleon Greenile väljastatud ehituslube pole kunagi kohtus vaidlustatud, on heameel tõdeda, et kohus mõistab õigust sõltumata mõne ametniku survest tõde väänata,“ tõdes Sõnajalg. Samuti peatas Tallinna Halduskohus TTJA esitatud sunniraha nõude Eleon Green OÜ-le kohaldades ettevõtte kasuks esialgse õiguskaitse. Kaitseministeerium on teatanud, et ehituslubadega seonduv halduskohtu otsus kaevatakse edasi.
.
Ehitusload Aidu tuulepargi ehitamiseks andis 2013. aastal Maidla vallavalitsus Eleon Green OÜ-le (endise nimega Kindel Vara OÜ-le), millest haldusreformi käigus sai Lüganuse valla osa. Kaitseministeerium on kooskõlastanud lubade aluseks olevad ehitusprojektid Aidu tuuleparki 33 tuuliku ehitamiseks. Lüganuse vald on korduvalt ja jätkuvasti kinnitanud ehitulubade kehtivust.