PurFesti keskkonnaseminar: tuuleenergia võiks olla võluvits Ida-Virumaa jaoks

Energeetika- ja keskkonnaeksperdid leidsid Purtse jõe festivali “PurFest” keskkonnaseminari ümarlaual, et üks võimalus vähendada põlevkivi kasutamist nii, et Ida-Virumaa väljuks sellest võitjana, on kodumaise tuulikutööstuse rajamine Ida-Virumaale.
.
Ümarlaual osalenud Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul avaldasid keskkonnaseminaril tuuleenergia arendamisele Ida-Virumaal toetust nii põlevkiviettevõtete juhid kui ka kohalikud omavalitsused. “On selge, et Eestis peab paradigma muutuma, meil ei ole mõtet minna vähikäiguna sellest suunast, mida on valinud Euroopa Liit. CO2 hind tõuseb, põlevkivitööstuse konkurentsivõime kahaneb. Eesti vajab energiapööret – tuuleenergia võiks olla võluvits Ida-Virumaa ja kogu Eesti jaoks,” rääkis Sõnajalg.
.
“Euroopas toodetakse täna kolmes riigis megaklassi elektrituulikuid – Saksamaal, Hispaanias ja Taanis, kusjuures Taanis annab tuulikutööstus tööd 42 000 inimesele,” nentis Sõnajalg, kelle sõnul võiks Eesti olla nende riikide seas. “Me alustasime tuulikute arendamist Eleonis aastal 2007 ja oleme välja arendanud innovatiivse patenteeritud tuuletehnoloogia, meie tuulikud on 30% suurema tootlikkusega kui teised sarnased tuulikud. Meil on potentsiaal ja soov rajada kodumaine tuulikutööstus Ida-Virumaale,” kinnitas Sõnajalg.
.
Sõnajala sõnul saaks põlevkivitööstuses töö kaotavaid energeetikuid rakendada tuulikutööstuses. “Ainuüksi ühe tuuliku tootmine vajab 20 000 töötundi, aga me räägime sadadest tuulikutest aastas. Kodumaise tuulikutööstuse käivitamine võimaldaks viia Eesti Euroopa viie suurima tuulikutööstusriigi hulka aastaks 2025. See tähendaks tuhandeid uusi töökohti Ida-Virumaal,” lisas Sõnajalg.
.
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid tõi ümarlaual välja, kui absurdne olukord valitseb Ida-Virumaal tuuleparkide arendamises. Ida-Virumaal on rekultiveeritud karjääride alasid, kuhu inimeste elupaiku ei saa luua, Luhalaidi sõnul oleks ainuõige rajada sellistele aladele tuuleparke. Luhalaid kirjeldas, kuidas Eleon tuli 2007. aastal plaaniga rajada Vaivara valda Eesti suurimad tuulepargid, algatati tuuleenergia teemaplaneering ja detailplaneeringu protsess, et kogu avalikkus oleks kaasatud, leiti alad, kuhu tuulepargid rajada nii, et keegi ei oleks vastu. Luhalaidi sõnul käis teemaplaneering Kaitseministeeriumist läbi, anti kooskõlastused, kuid peale planeeringute kehtestamisi öeldi, et edasi minna ei saa.
.
Tartu Ülikooli loodusgeograafia vanemteadur Ain Kull tõi ümarlaual välja veel võimaluse rajada tuulikute alusele maale päikeseparke, mis muidu rajatakse põldude peale. Kull selgitas, et päikeseenergia tasakaalustaks tuulikute kõikuvat tootmist.
.
Keskkonna- ja kultuurifestival PurFest toimus 1.-3 augustil Purtse jõe piirkonnas. PurFesti keskkonnaseminari ümarlaual toimus 1. augustil Kiviõli Keemiatööstuses.